Prodaja nepokretnosti

Prodaja nepokretnosti:
  • Procena tržišne vrednosti vaše nepokretnosti (najbitniji segment vršimo na osnovu više relevantnih parametara)
  • Provera dokumentacije i savet oko prikupljanja nedostajuće dokumentacije (u saradnji sa specijalizovanom advokatskom kancelarijom za promet nepokretnosti)
  • Potpisivanje ugovora o posredovanju sa vlasnikom stana ili njegovim zastupnikom
  • Prezentovanje vaše nepokretnosti potencijalnim kupcima (vreme prezentacije u dogovoru sa vama)
  • Oglašavanje vaše nepokretnosti (na našoj web stranici, na vodecim elektronskim portalima za prodaju nepokretnosti, štampanim specijalizovanim medijima za nepokretnosti i posebnim načinima reklamiranja vaše nepokretnosti)
  • Pronalaženje kupca za vašu nepokretnost i poslovno pregovaranje oko svih pojedinosti vezanih za prodaju vaše nepokretnosti (uz prethodni dogovor sa vama)
  • Izrada Predugovora, Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i ostalih neophodnih dokumenata (specijalizovana advotska kancelarija)
  • Organizacija oko overe Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti kod nadležnog notara, isplata kupoprodajne cene u banci i ulazak u posed kupca u predmetnu nepokretnost.