Kupovina nepokretnosti

Kupovina nepokretnosti:
  • Potpisivanje ugovora o posredovanju sa kupcem stana
  • Zakazivanje i razgledanje izabranih nekretnina u dogovoru sa vama
  • Pronalaženje nekretnine koja odgovara vašim zahtevima i budžetu.
  • Nakon pronalaska željene nekretnine u saradnji sa specijalizovanom advokatskom kancelarijom za promet nepokretnosti izvršiće se provera vlasničke dokumentacije u cilju potpune pravne sigurnosti Vas kao kupca
  • Poslovno pregovaranje oko uslova kupovine nepokretnosti u dogovoru sa vama
  • Nakon svih provera i dogovora sastavićemo Predugovor, a zatim i Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, pratićemo vas kod overe Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti kod nadležnog notara, isplate kupoprodajne cene u banci i ulaska u posed.
  • Priprema poreske prijave, zahteva za uknjižbu kao i svih ostaih radnji vezanih za prijavu/odjavu kod nadležnih komunalnih, i ostalih službi.